Om børnehaven

En afdeling af Røde Kors i Havndal, nu nedlagt, undersøgte i foråret 1969 behovet for en børnehave i Udbyneder-Kastbjerg området.

Da undersøgelsen viste et behov, blev der til trods for en ikke overvældende tilslutning, udarbejdet et skitseprojekt til en børnehave med plads til 40 børnehavebørn og 12 småbørn.

Efter flere forhandlinger godkendte Sognerådet projektet og stillede vederlagsfrit 3 parcelhusgrunde på Rolighedsvej i Havndal til rådighed til formålet.

Børnehaven startede sin virksomhed den 1. august 1971 og er i dag normeret til 55 børn fordelt på 3 grupper.

I kraft af en fleksibel normering kan børnetallet svinge +/- 11 børn.