Pædagogisk fokus

Alle dagtilbud i Randers kommune indgår hvert andet år en aftale om mål for de kommende 2 år.

Havndal børnehave indgår i en aftale som i denne periode sætter fokus på :

Sproglige kompetence
·        Dialogisk læsning
·        Fokus ord
·        Samlingsposerne.
·        Bordteater 
·        Synge, rim og remser
·        Hjælpe det enkelte barn i gang med dialogen 
·        Børnene er med til at digte et ”eventyr”
·        Åbne spørgsmål

Sociale kompetencer
·        Den gode stol 
·        Barnets bog
·        Mindre grupper

Inkluderende læringsmiljøer
·        Følge børnenes initiativer.
·        Give børnene muligheder frem for begrænsninger.
·        Inspirere/guide børnene.

Læs mere her: