Forældreråd

Forældrerepræsentant i bestyrelsen og formand for forældreråd:

Linda ( mor til Silas på Trold)

Forældreråd:

Sanne ( mor til Lukas på Trold)

Thomas ( far til Sofus på Blomst)

Lise ( mor til Maya og Mynthe på Ræv/Trold)

Ann ( mor til Frederik på Blomst)

Suppl.

Louise ( mor til Sallie på Blomst)

Anja (mor til Mathias på Blomst)